PLMET:

click here to follow the link

Title:

Podwórkowe przestrzenie i miejsca zabaw. Studium pedagogiczno-kulturowe

Creator:

Janik, Agnieszka

ORCID:

0000-0001-9737-9915

Subject and Keywords:

przestrzenie zabaw   miejsca zabaw   podwórka   zabawa   Przedmieście Oławskie

Abstract:

Poruszana problematyka nawiązuje – z jednej strony – do zmian w postrzeganiu dziecka i zabawy przez nowoczesne społeczeństwa, natomiast z drugiej – wymaga rozpoznania metodologicznych rozwiązań wykorzystywanych w społeczno-kulturowych badaniach nad dzieckiem i dzieciństwem. Proponowane podejście badawcze zostało osadzone w wieloparadygmatycznej rzeczywistości nauk społecznych zorientowanych humanistycznie, która łączy perspektywę etnograficzną z krytyczną i w ten sposób umożliwia namysł nad badanym fragmentem dziecięcej codzienności i kulturowymi praktykami jej kształtowania z uwzględnieniem różnych perspektyw. Celem badań było udzielenie głosu dzieciom w debacie podejmującej wątki bezpośrednio z nimi związane. Okazuje się, że chociaż tematyka kształtowania przestrzeni zabaw bezpośrednio dotyczy dzieci, to kluczowe rozstrzygnięcia z nią związane najczęściej zależą od dorosłych.

Place of publishing:

Wroclaw

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2021

Identifier:

ISBN 978-83-62618-57-6

Language:

pol

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń

License:

Znak domeny publicznej 1.0   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.